Úvod
Novinky

Inovačné ocenenie Viac...

4.7.2007
Seminár Klastrové iniciatívy Žilinského regiónu - pozvánka


Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja

Vitajte na informačnej stárnke projektu regionálnej inovčanej stratégie Žilinského samosprávneho kraja.

Žilinská univerzita v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a partnerskými regiónmi realizuje od júna 2005 projekt 6. rámcového programu Európskej únie s názvom "Žilinská inovačná politika" (skratka projektu je ZIP). Tento názov v sebe ukrýva dlhodobý proces, ktorý spojí prostredie pre výskum a vývoj, podnikateľský sektor a inovačný potenciál v Žilinskom regióne smerom k dlhodobému rozvoju.

Hlavným cieľom Žilinskej inovačnej politiky je vytvoriť prostredie podporujúce regionálny inovačný potenciál, podpora spolupráce medzi existujúcimi inštitúciami a organizáciami, a vytváranie strategického rozvojového rámca, ktorý bude aktivovať existujúce podniky k zavádzaniu ďalších inovácií na všetkých úrovniach a k vytváraniu pozitívnej kultúry pre nových podnikateľov.

Nevyhnutným predpokladom tohto procesu je vytvorenie stabilných sietí so zastúpením kľúčových ľudí z regionálnej ako aj miestnej samosprávy, vedy, výskumu a priemyslu v rámci celého regiónu.

Dúfame, že spoločnými silami dokážeme v našom regióne vytvoriť podmienky pre rozvoj inovatívneho podnikania tak, aby jeho výsledky prinášali úžitok celému regiónu a zabezpečili jeho dlhodobú prosperitu v európskom priestore.
 
 
Projekt je realizovaný v rámci 6. rámcového programu EU
na podporu výskumu a vývoja
www.innovating-regions.org