Úvod
Novinky

Inovačné ocenenie Viac...

4.7.2007
Seminár Klastrové iniciatívy Žilinského regiónu - pozvánka


Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja

Najnovšie správy z realizácie projektu ZIP:
17.2.2006
Druhý metodologický workshop, Malta (viac)
24.1.2006
Úvodná konferencia ZIP (viac)
27.9.2005
Stretnutie riadiaceho výboru (viac)
27.9.2005
Úvodné stretnutie partnerov (viac)
15.8.2005
spustenie stránky zip.utc.sk
 
 
Projekt je realizovaný v rámci 6. rámcového programu EU
na podporu výskumu a vývoja
www.innovating-regions.org