Úvod
Novinky

Inovačné ocenenie Viac...

4.7.2007
Seminár Klastrové iniciatívy Žilinského regiónu - pozvánka


Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja

Publikované materiály:

hosp_noviny
Hospodárske noviny – č. 40, 27.2.2006
Žilinčania pomáhajú rozvoju inovácií
Inovovať znamená zmeniť myslenie
Región žurnál ŽSK - č.7, 16.2.2006
Žilinská inovačná politika a jej ciele
Región žurnál ŽSK - č.6, 15.1.2006
Posunú nás inovácie vpred?
Development press - Február/Marec 2006
Žilinská inovačná politika (.pdf)
Produktivita – 4/2005
Žilinská inovačná politika (.pdf)
Región žurnál ŽSK - č.29, 21.7.2005
Žilinská inovačná politika (.pdf)
Development press - Júl/August 2005
Zilina Innovation Policy (.pdf)
Žilinský večerník - č.31, 26.7.2005
Smerom k najlepším a najvýkonnejším regiónom v EÚ (.pdf)
Naša Orava - č.29, 25.7.2005
Žilinská inovačná politika
Žilinské noviny - č.30, 1.8.2005
Ako robiť inovačnú politiku
Prezentačné materiály:
Prezentácia projektu ZIP (stiahnuť)
Informačný leták (pdf)
Logo (eps)
Banner (pdf)
Poster (pdf)
 
 
Projekt je realizovaný v rámci 6. rámcového programu EU
na podporu výskumu a vývoja
www.innovating-regions.org