Úvod
Novinky

Inovačné ocenenie Viac...

4.7.2007
Seminár Klastrové iniciatívy Žilinského regiónu - pozvánka


Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja

In case of having any question or remark to the project team, please fill in the following form.

Názov organizácie
Kontaktná osoba
e-mail
Popis pôsobnosti(predmet spolupráce):
Chcem dostávať informácie o projekte na e-mail
 
 
Projekt je realizovaný v rámci 6. rámcového programu EU
na podporu výskumu a vývoja
www.innovating-regions.org