Úvod
Novinky

Inovačné ocenenie Viac...

4.7.2007
Seminár Klastrové iniciatívy Žilinského regiónu - pozvánka


Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja

Manažment projektu:

prof. Ing. Milan Dado, PhD., vedúci projektu
Milan.Dado@utc.sk
tel.:+421-41-5135120
fax: +421-41-5135056
Ing. Michal Janovčík, projektový manažér ZIP
janovcik@slcp.sk
tel.: +421-41-5132730
       +421-915-839929
Mgr. Juraj Kavecký, asistent projektového manažéra
kavecky@vtpzilina.sk
tel.: +421-41-5131731
       +421-915-839903
Všeobecné informácie o projekte

www: http://zip.utc.sk
e-mail: zip@utc.sk
fax: +421-41-5135056
Adresa:
Oddelenie pre rozvoj ŽU – ZIP
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika
 
 
Projekt je realizovaný v rámci 6. rámcového programu EU
na podporu výskumu a vývoja
www.innovating-regions.org