Úvod
Novinky

Inovačné ocenenie Viac...

4.7.2007
Seminár Klastrové iniciatívy Žilinského regiónu - pozvánka


Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja

Žilinský región má výborné podmienky pre ďalší rozvoj a práve Regionálna inovačná stratégia má prispieť k vytváraniu jednotného postupu jeho rozvoja založeného na podpore podnikateľského prostredia a inovačného myslenia.

Žilinská univerzita v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a partnerskými regiónmi realizovala od júna 2005 do januára 2008 projekt 6. rámcového programu Európskej únie s názvom Žilinská inovačná politika (skratka ZIP).

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie podporujúce regionálny inovačný potenciál, podporovať spoluprácu medzi existujúcimi inštitúciami a organizáciami, a vytvoriť strategický rozvojový rámec, ktorý by stimuloval existujúce podniky k zavádzaniu ďalších inovácií na všetkých úrovniach a k vytváraniu pozitívnej kultúry pre nových podnikateľov.

Nevyhnutným predpokladom tohto procesu bolo vytvorenie stabilnej siete so zastúpením kľúčových ľudí z regionálnej ako aj miestnej samosprávy, vedy, výskumu a priemyslu v rámci celého regiónu.

V rámci projektu sa podarilo hlavne spracovať stratégiu rozvoja inovácií Žilinského kraja, realizovať regionálne podujatia s cieľom rozširovať povedomie o inováciách, či rozbehnúť prípravu niekoľkých klastrových iniciatív v regióne.

Dúfame, že sa podarí v začatých iniciatívach pokračovať, a projekt tým splní svoj účel. O ďalších aktivitách v budúcnosti Vás budeme informovať prostredníctvom regionálnych médií a hlavne na internetových stránkach Žilinského samosprávneho kraja – www.regionzilina.sk

 
 
Projekt je realizovaný v rámci 6. rámcového programu EU
na podporu výskumu a vývoja
www.innovating-regions.org