Úvod
Novinky

Inovačné ocenenie Viac...

4.7.2007
Seminár Klastrové iniciatívy Žilinského regiónu - pozvánka


Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja

Skúsenosti s realizáciou inovačných ocenení na regionálnej úrovni majú v mnohých vyspelých krajinách Európy, pričom základnou myšlienkou je verejne oceniť inovatívnych lídrov a zároveň ich takto stimulovať k ďalším inovatívnym riešeniam a projektom.

Inovačné ocenenie sa bude odovzdávať v dvoch kategóriách:

  1. malé a stredné podniky,
  2. regionálny rozvoj.

Už samotnou účasťou na tomto ocenení môžete len získať, nakoľko:

  • je to jednoduchý spôsob prezentácie Vašich výsledkov,
  • všetci zúčastnení aktéri budú zaradení do publikácie, ktorá bude dostupná širokej laickej i odbornej verejnosti v januári 2008,
  • udeľovanie ocenenia bude prezentované vo vybraných médiách na regionálnej ako aj národnej úrovni,
  • víťaz získa ocenenie vo forme plakety a finančné ohodnotenie vo výške 50 000,- Sk.

Termín na zaslanie prihlášky je 30. november 2007. Inovačné ocenenie bude odovzdávané na konferencii „Inovačný rozvoj regiónov 2008“ v januári 2008.

Viac informácií o podmienkach účasti nájdete v priloženom materiáli Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja 2007“.

Nakoľko ide o prvý ročník Inovačného ocenenia, ktoré plánuje Žilinský samosprávny kraj každoročne organizovať, podporte túto zmysluplnú aktivitu a to jednoduchým spôsobom: prihlásením sa (vyplnením a zaslaním formuláru).

Súvisiace dokumenty :


 
 
Projekt je realizovaný v rámci 6. rámcového programu EU
na podporu výskumu a vývoja
www.innovating-regions.org